Do you want to switch the language?

18. Smart City Forum

Date:
28. May 2024 9:00 -
29. May 2024 14:40

Time zone:
Europe, Warsaw

Location:
The Bridge Wrocław – MGallery
Wrocław, Polska

Share this event:

KTC7955 Wroclaw  Poland

18. Smart City Forum to najważniejszy w Polsce kongres poświęcony funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. Tegoroczna wiosenna edycja odbędzie się w dniach 28-29 maja we Wrocławiu

Jednym z kluczowych wyzwań stojących przed polskimi samorządami pozostaje problematyka ruchu drogowego w ośrodkach miejskich, który w ostatnich latach zauważalnie się nasilił. Istnieje szereg metod radzenia sobie z zatorami drogowymi, jednak szybkim, prostym i efektywnym sposobem na poprawę sytuacji jest wykorzystanie dostępnych już danych. Ich właściwe wykorzystanie może stanowić istotny element usprawnienia oraz zrównoważenia ruchu drogowego w Polsce.

Jako partner strategiczny wydarzenia, firma Kapsch zaprezentuje rozwiązania smart city, które umożliwiają analizę danych pochodzących z różnych źródeł, wspierając w ten sposób miasta w podejmowaniu inteligentnych decyzji dotyczących mobilności.

W szczególności podzielimy się naszymi doświadczeniami oraz osiągnięciami w projektach związanych z wykorzystaniem rosnącej ilości dostępnych danych z wielu źródeł, które mogą być gromadzone i analizowane w czasie rzeczywistym, celem zapewnienia klarownego obrazu warunków drogowych. Dzięki naszej platformie danych dotyczących mobilności, miasta takie jak Sewilla, Madryt, Bilbao, Wiedeń, Buenos Aires i Dallas wykorzystują dostępne dane do proaktywnego i cyfrowego zarządzania ruchem w swoich obszarach miejskich.

Dodatkowo, warto wspomnieć, że w lutym 2022 roku Komisja Europejska opublikowała projekt Rozporządzenia w sprawie danych, znany jako Rozporządzenie w sprawie zharmonizowanych zasad dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i korzystania z nich, czyli "Data Act". Projekt ten ma na celu ustanowienie spójnych ram prawnych, dotyczących dostępu do danych oraz ich wykorzystania. Rozporządzenie to będzie odgrywało kluczową rolę w transformacji cyfrowej, zgodnie z europejskimi celami cyfrowymi na 2030 rok. Integracja tych zasad może znacząco przyspieszyć rozwój innowacyjnych rozwiązań w obszarze inteligentnych systemów transportowych, w tym zarządzania ruchem drogowym, co wpisuje się w szeroko pojętą strategię cyfrową Unii Europejskiej. Ta inicjatywa, w połączeniu z koniecznością stworzenia wspólnego modelu danych, otwiera drogę do budowy ekosystemu, w którym informacje o ruchu drogowym będą dostępne dla szerokiego grona zainteresowanych podmiotów, przyczyniając się tym samym do jeszcze skuteczniejszego zarządzania ruchem miejskim oraz tworzenia innowacyjnych rozwiązań w obszarze mobilności miejskiej.

Możesz zarejestrować się na 18. Smart City Forum tutaj

Mamy nadzieję spotkać się z Państwem wkrótce na 18. Smart City Forum, 28 - 29 maja 2024 r. we Wrocławiu lub podjąć rozmowy w wybranym przez Państwa terminie.

Maciej Zezyk, Area Sales Manager Poland

Maciej Zezyk

Dyrektor Sprzedaży Polska

Przemysław Staśkowiak, EMENA Solution Consulting

Przemysław Staśkowiak

Solution Consulting EMENA

Odkryj więcej

Skuteczne Strategie Przeciwdziałania Korkom w Polskich Miastach

Transformacja danych w działania stanowi kluczowy element efektywnego zarządzania ruchem drogowym.

 

Dzięki platformie danych mobilności Kapsch TrafficCom, miasta takie jak Sewilla, Madryt, Wiedeń, Melbourne i Dallas wykorzystują dostępne dane do proaktywnego i cyfrowego zarządzania ruchem w swoich miastach. 

Transport jest najszybciej rosnącym źródłem globalnych emisji, które negatywnie wpływają na jakość powietrza, zwłaszcza na obszarach miejskich.         Kapsch TrafficCom oferuje nowy sposób na zmniejszenie natężenia ruchu i poprawę płynności ruchu na zatłoczonych drogach. Wpływa również na kierowców, aby ograniczyli i zmienili swoje zachowania na drodze, zwalniając przestrzeń dla bardziej ekologicznych alternatyw transportowych.

Contact us