Do you want to switch the language?

18. Smart City Forum

Date:
28. May 2024 9:00 -
29. May 2024 14:40

Time zone:
Europe, Warsaw

Location:
Wrocław, Polska

Share this event:

KTC7955 Wroclaw  Poland

18. Smart City Forum to najważniejszy w Polsce kongres poświęcony funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. 

Tegoroczna wiosenna edycja odbędzie się w dniach 28-29 maja we Wrocławiu. Eksperci z branż takich jak transport, budownictwo, energetyka i nauka o danych spotkają się z decydentami rządowymi i samorządowymi z całego kraju, aby omówić przyszłość inteligentnych miast.

W ostatnich latach ruch drogowy w głównych ośrodkach miejskich w Polsce staje się coraz bardziej zatłoczony. Oprócz marnowania czasu, pojazdy stojące w korkach przyczyniają się do jednych z najgorszych zanieczyszczeń powietrza w Europie, według Europejskiej Agencji Środowiska, a poziom pyłu zawieszonego regularnie przekracza dopuszczalne poziomy w wielu polskich miastach.

Jako partner strategiczny wydarzenia, Kapsch TrafficCom zaprezentuje rozwiązania smart city, które mogą analizować dane z wielu źródeł, a tym samym pomagać miastom w podejmowaniu inteligentnych decyzji dotyczących mobilności.

W szczególności podzielimy się naszymi doświadczeniami i sukcesami w projektach związanych z wykorzystaniem rosnącej ilości danych już dostępnych z wielu źródeł, które mogą być gromadzone i analizowane w czasie rzeczywistym, aby zapewnić jasny obraz warunków drogowych. Dzięki platformie danych mobilnych Kapsch TrafficCom, miasta takie jak Sewilla, Madryt, Wiedeń, Melbourne i Dallas wykorzystują dostępne dane do proaktywnego i cyfrowego zarządzania ruchem w swoich miastach.  

Możesz zarejestrować się na 18. Smart City Forum tutaj

Mamy nadzieję spotkać się z Państwem wkrótce na 18. Smart City Forum, 28 - 29 maja 2024 r. we Wrocławiu lub podjąć rozmowy w wybranym przez Państwa terminie.

Maciej Zezyk, Area Sales Manager Poland

Maciej Zezyk

Dyrektor Sprzedaży Polska

Przemysław Staśkowiak, EMENA Solution Consulting

Przemysław Staśkowiak

Solution Consulting EMENA

Odkryj więcej

Folder "Innowacje dla bardziej ekologicznej przyszłości: 3 rozwiązania zmniejszające emisję spalin z pojazdów"

Skuteczne zarządzanie ruchem i popytem wymaga szybkich innowacji w całej infrastrukturze drogowej i technologicznej miasta. Dane z wielu źródeł mogą być gromadzone i analizowane w czasie rzeczywistym, aby zapewnić jasny obraz warunków ruchu, a także porównywane z danymi historycznymi w celu przewidywania popytu, zarówno w najbliższej przyszłości, jak i podczas regularnych okresów szczytu.

Dzięki platformie danych mobilności Kapsch TrafficCom, miasta takie jak Sewilla, Madryt, Wiedeń, Melbourne i Dallas wykorzystują dostępne dane do proaktywnego i cyfrowego zarządzania ruchem w swoich miastach. 

Transport jest najszybciej rosnącym źródłem globalnych emisji, które negatywnie wpływają na jakość powietrza, zwłaszcza na obszarach miejskich.                 Kapsch TrafficCom oferuje nowy sposób na zmniejszenie natężenia ruchu i poprawę płynności ruchu na zatłoczonych drogach. Wpływa również na kierowców, aby ograniczyli i zmienili swoje zachowania na drodze, zwalniając przestrzeń dla bardziej ekologicznych alternatyw transportowych.

Contact us