Do you want to switch the language?

Zalety Stref Czystego Transportu

Kartenansicht einer Stadtsimulation
Lepsze powietrze

Na przestrzeni lat Londyn wdrożył szereg programów mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Obecna strefa bardzo niskiej emisji (ULEZ) weszła w życie w kwietniu 2019 r. i została rozszerzona na wszystkie londyńskie gminy w sierpniu 2023 r., aby pomóc w zapewnieniu jakości powietrza i związanych z tym korzyści zdrowotnych dla pięciu milionów ludzi mieszkających w zewnętrznym Londynie. Raport pokazuje, że program zmniejszył poziom szkodliwych zanieczyszczeń w centrum Londynu prawie o połowę w porównaniu do tego, jaki byłby bez niego.

Mniejsze zatłoczenie

W Londynie, od czasu rozszerzenia strefy ultra niskiej emisji (ULEZ) w październiku 2021 r., zmniejszyła się w niej również liczba starszych, bardziej zanieczyszczających pojazdów, spadając o 60%.

Poprawa zdrowia

Strefy Czystego Transportu są wdrażane na obszarach, gdzie poziom zanieczyszczenia powietrza jest niebezpieczny dla zdrowia. Mogą one znacznie obniżyć poziom zanieczyszczenia powietrza poprzez redukcję liczby najbardziej zanieczyszczających pojazdów na tych obszarach, co przekłada się na poprawę zdrowia mieszkańców i zmniejszenie ryzyka chorób układu oddechowego, a także innych kwestii zdrowotnych.

Większa mobilność

Strefy Czystego Transportu działają jako środek zniechęcający do wielu nieistotnych podróży, w wyniku czego niektórzy kierowcy unikają stref lub decydują się zrezygnować z samochodu i wybierają inne środki transportu. Może to zmniejszyć zatory w centrach miast i pozostawić je otwarte dla niedrogich, dostępnych alternatyw, takich jak transport publiczny tak, aby działały one wydajniej.

Korzyści ekonomiczne 

Szersze usprawnienia systemu transportowego oferują również znaczące korzyści ekonomiczne dla obszaru wdrożenia. Strefy Czystego Transportu mogą oferować więcej przestrzeni dla pieszych, czyniąc centrum miasta atrakcyjnym miejscem do spędzania czasu i wspierania lokalnych firm.

Generowanie przychodów

Pieniądze zebrane dzięki Strefom Czystego Transportu mogą pomóc w usprawnieniu transportu publicznego i wprowadzeniu środków przeciwdziałających zatorom drogowym, np. wydzielonych pasów dla autobusów, kontroli ruchu miejskiego, priorytetu dla autobusów na światłach, z funduszami przeznaczonymi bezpośrednio na ulepszenia transportu lokalnego.

 • Lepsze powietrze

  Na przestrzeni lat Londyn wdrożył szereg programów mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Obecna strefa bardzo niskiej emisji (ULEZ) weszła w życie w kwietniu 2019 r. i została rozszerzona na wszystkie londyńskie gminy w sierpniu 2023 r., aby pomóc w zapewnieniu jakości powietrza i związanych z tym korzyści zdrowotnych dla pięciu milionów ludzi mieszkających w zewnętrznym Londynie. Raport pokazuje, że program zmniejszył poziom szkodliwych zanieczyszczeń w centrum Londynu prawie o połowę w porównaniu do tego, jaki byłby bez niego.

 • Mniejsze zatłoczenie

  W Londynie, od czasu rozszerzenia strefy ultra niskiej emisji (ULEZ) w październiku 2021 r., zmniejszyła się w niej również liczba starszych, bardziej zanieczyszczających pojazdów, spadając o 60%.

 • Poprawa zdrowia

  Strefy Czystego Transportu są wdrażane na obszarach, gdzie poziom zanieczyszczenia powietrza jest niebezpieczny dla zdrowia. Mogą one znacznie obniżyć poziom zanieczyszczenia powietrza poprzez redukcję liczby najbardziej zanieczyszczających pojazdów na tych obszarach, co przekłada się na poprawę zdrowia mieszkańców i zmniejszenie ryzyka chorób układu oddechowego, a także innych kwestii zdrowotnych.

 • Większa mobilność

  Strefy Czystego Transportu działają jako środek zniechęcający do wielu nieistotnych podróży, w wyniku czego niektórzy kierowcy unikają stref lub decydują się zrezygnować z samochodu i wybierają inne środki transportu. Może to zmniejszyć zatory w centrach miast i pozostawić je otwarte dla niedrogich, dostępnych alternatyw, takich jak transport publiczny tak, aby działały one wydajniej.

 • Korzyści ekonomiczne 

  Szersze usprawnienia systemu transportowego oferują również znaczące korzyści ekonomiczne dla obszaru wdrożenia. Strefy Czystego Transportu mogą oferować więcej przestrzeni dla pieszych, czyniąc centrum miasta atrakcyjnym miejscem do spędzania czasu i wspierania lokalnych firm.

 • Generowanie przychodów

  Pieniądze zebrane dzięki Strefom Czystego Transportu mogą pomóc w usprawnieniu transportu publicznego i wprowadzeniu środków przeciwdziałających zatorom drogowym, np. wydzielonych pasów dla autobusów, kontroli ruchu miejskiego, priorytetu dla autobusów na światłach, z funduszami przeznaczonymi bezpośrednio na ulepszenia transportu lokalnego.

Strefy Czystego Transportu przede wszystkim mają na celu poprawę jakości powietrza, poprzez ograniczenie korzystania z pojazdów emitujących duże ilości zanieczyszczeń. W przypadku skutecznego planowania i realizacji, w połączeniu z innymi inicjatywami, które usprawniają lokalny transport publiczny i promują aktywne podróże, strefy te mogą przyczynić się do stworzenia zdrowych, dobrze prosperujących miast, które są atrakcyjne zarówno dla mieszkańców jak i odwiedzających

Dajmy miastom oddech

Wdrażanie Stref Czystego Transportu w europejskich miastach, w których pojazdy o wysokiej emisji spalin mogą podlegać opłatom lub zakazom, okazało się skuteczne w zmniejszaniu toksycznego zanieczyszczenia powietrza i pobudzaniu lokalnej gospodarki. Po wprowadzeniu takiego rozwiązania w Londynie, zanieczyszczenie trującymi tlenkami azotu spadło o 40%.

Inicjatywy uruchomione przez Komisję Europejską, takie jak "Misja na rzecz neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast", pomagają miastom stać się neutralnymi dla klimatu i inteligentnymi do 2030 r. poprzez możliwości finansowania. Oczekuje się, że w wyniku wprowadzenia nowych, wspierających Strefy Czystego Transportu przepisów krajowych we Francji, Hiszpanii i Polsce w europejskich miastach powstanie więcej takich stref.

Polska dąży do redukcji dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), niemetanowych lotnych związków organicznych (NMVOC), amoniaku (NH3) i drobnego pyłu zawieszonego (PM2,5) do 2030 roku. "Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce" pomaga osiągnąć ten cel i określa działania w dziedzinie transportu. Oczywiste jest, że miasta mają otrzymać prawo do ograniczania ruchu i tworzenia stref niskiej emisji (LEZ) lub "ograniczeń dostępu pojazdów w obszarach miejskich" (UVAR). Idzie to w parze z nadchodzącymi zasadami finansowania Unii Europejskiej, takimi jak wytyczne TEN-T, które przewidują, że miasta opracują "plany zrównoważonej mobilności miejskiej" (SUMP) i będą zgłaszać swoje wyniki w kwestiach takich jak zatory drogowe, zanieczyszczenie powietrza i hałas.

Zmniejszenie emisji dzięki Strefom Czystego Transportu

Strefy Czystego Transportu idą ramię w ramię z przepisami krajowymi i oferują miastom możliwość egzekwowania przepisów dotyczących zmniejszenia emisji w dotkniętych obszarach. Mogą one działać razem z obszarami ograniczonego ruchu, które są zdefiniowane jako zakaz wjazdu lub płatny wjazd dla określonych niespełniających wymogów regulacyjnych.

To, czy pojazd zostanie obciążony opłatą za wjazd lub przejazd przez Strefę Czystego Transportu, zależy od typu pojazdu i jego normy Euro. Wysokość opłaty zależy od miasta odpowiedzialnego za Strefę Czystego Transportu.

Rozwiązanie Kapsch oferuje:

 • zaawansowane czujniki, stałe kamery wideo ANPR, w tym obraz z przodu i z tyłu,
 • inteligentne funkcje automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych/ANPR,
 • możliwość klasyfikacji pojazdów w celu określenia ich poziomów emisji,
 • możliwości naliczania i egzekwowania opłat za niezarejestrowane konta.

Każde rozwiązanie Strefy Czystego Transportu jest dostosowane do potrzeb poszczególnych miast, przy czym wielkość strefy, klasy pojazdów i stawki opłat są kluczowymi zmiennymi.

Pobierz folder: "Strefy Czystego Transportu. Oddajmy miastom oddech."

Strefy Czystego Transportu mogą być bardziej skuteczne w walce z zanieczyszczeniem powietrza i hałasem powodowanym przez transport w miastach, kiedy poziom emisji i są monitorowane za pomocą odpowiedniego sprzętu.

W ramach unijnego projektu NEMO (monitorowanie hałasu i emisji) Kapsch TrafficCom i partnerzy opracowali technologię teledetekcji, która mierzy emisje i hałas każdego pojazdu w czasie rzeczywistym. Poszczególne emisje gazów i hałasu z przejeżdżających pojazdów są wykrywane poprzez połączenie technologii laserowej, mikrofonów, czujników prędkości i analizatora danych. Pomiary te oferują miastom możliwość zidentyfikowania pojazdów emitujących duże ilości zanieczyszczeń, a wykorzystując odpowiednie procedury usunięcia ich z dróg i uzyskania pełniejszego efektu dla celu, którym jest położenie kresu zanieczyszczeniom drogowym.

Również w przypadku Stref Czystego Transportu ta technologia teledetekcji może być ważnym elementem składowym, poprzez wstępną selekcję pojazdów o wysokiej emisji i wysyłanie ich do stacji kontrolnych w celach kontrolnych.

Czytaj więcej: Nemo | (nemo-cities.eu)

Dlaczego Kapsch TrafficCom

Kapsch TrafficCom od wielu lat współpracuje z administracją miejską i władzami lokalnymi, mając na celu poprawę jakości życia mieszkańców. Z naszych rozwiązań do zarządzania ruchem i mobilnością korzysta już około 200 miast na całym świecie. W około 30 dużych miastach - od Madrytu w Hiszpanii po Buenos Aires w Argentynie, Dallas w USA i Melbourne w Australii - z powodzeniem wykorzystywane są nasze narzędzia do zarządzania ruchem w czasie rzeczywistym.

Kapsch Weltkarte leer-1541x774
KTC7484 Financial district London UK
Londyn, Wielka Brytania
ULEZ i opłata za zatłoczenie

Aby pomóc oczyścić londyńskie powietrze, Londyn wprowadził strefę ultra niskiej emisji (ULEZ) i opłatę za zatłoczenie.  Kapsch TrafficCom zasila ULEZ systemem automatycznego rozpoznawania, a także pakietem Manual Validation używanym przez operatorów manualnego potwierdzania przypadków wykroczeń. Usługa przetwarzania obrazu ma na celu identyfikację pojazdów poruszających się po większym obszarze metropolitalnym Londynu w celu egzekwowania określonych zasad opłaty za zatłoczenie i strefy niskiej emisji, które obecnie obowiązują dla całego ruchu kołowego w mieście.

KTC7341 Motorway-M50 Dublin IRL
Wiedeń, Austria
Zarządzanie ruchem 2.0

Kapsch TrafficCom zbiera i analizuje dane z przydrożnych czujników, aby zapewnić władzom miasta podgląd warunków drogowych w czasie rzeczywistym. Miejska sygnalizacja świetlna jest również zintegrowana z systemem zarządzania, który dostosowuje programy sygnalizacji w godzinach szczytu, aby zoptymalizować przepływ ruchu i zmniejszyć zatory oraz związane z nimi emisje. Dostarczamy również rozwiązanie "zielonej fali", które pozwola kierowcom trzymać się zalecanej prędkości, aby dotrzeć do kolejnych świateł, gdy wyświetlany jest sygnał zielony - przyspieszając ich podróże i zmniejszając negatywny wpływ ich podróży na środowisko.

KTC8177 A panoramic photo of Gothenburg city in Sweden Aerial shot taken during sunset on a beautiful summe
Göteborg, Szwecja
Opłaty za wjazd do miasta

Kapsch TrafficCom dostarcza nowy wielopasowy system Free-Flow, który umożliwia automatyczną identyfikację pojazdów na stacjach poboru opłat w każdych warunkach drogowych i klimatycznych. Przechwycone informacje są przesyłane do biura Szwedzkiej Agencji Transportu (Transportstyrelsen) w celu przetworzenia i wystawienia właścicielom pojazdów wezwań podatkowych. System obejmuje złożony obszar miasta, przez który przejeżdża około 150 milionów pojazdów rocznie. Pod względem liczby stacji poboru opłat i punktów poboru opłat, szwedzki projekt plasuje się wśród największych projektów pobierania opłat za wjazd do miasta na świecie.

KTC7094 Vienna State-Opera Austria
Bilbao, Hiszpania

Zarządzanie ruchem w oparciu o dane

W Kapsch TrafficCom wykorzystujemy dane z czujników Wi-Fi do analizy mobilności multimodalnej w całym mieście oraz do monitorowania czasowych i przestrzennych zmian w ruchu i mobilności. W ten sposób zapewniamy całościowy obraz tego, jak ludzie poruszają się po mieście, wspierając oparte na danych decyzje dotyczące zarządzania ruchem i popytem. Pomaga to władzom lokalnym w opracowywaniu świadomych środków dla polityki transportowej, operacji drogowych i planowania mobilności oraz ustalania priorytetów, aby mobilność w mieście była bardziej wydajna i zrównoważona.

Madryt, Hiszpania: Zintegrowane zarządzanie mobilnością

Stolica Hiszpanii korzysta z inteligentnego systemu mobilności Kapsch TrafficCom w celu zmniejszenia korków i emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Adaptacyjne zarządzanie sygnalizacją świetlną odgrywa kluczową rolę, powodując około 20% spadek korków i 10% redukcję emisji. Zanonimizowane dane pojazdów zintegrowane z siecią zarządzania ruchem pozwalają na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie ruchem. Kapsch TrafficCom dodał ponad 200 stałych jednostek pomiaru ruchu, aby przechwytywać kompleksowe dane dotyczące mobilności pieszych, rowerzystów, motocyklistów i kierowców samochodów. Dane te, w połączeniu z danymi od dostawców transportu publicznego i policji, są analizowane za pomocą platformy oprogramowania EcoTrafiX™ firmy Kapsch TrafficCom. System umożliwia szybkie reagowanie na wypadki i zatory drogowe, jednocześnie stale optymalizując mobilność miejską we wszystkich rodzajach transportu.

KTC7311 Reference Factsheet TM-Vienna
KTC7380 Madrid Spain
Madrid & Malaga
Malaga, Hiszpania: Centrum Kontroli Mobilności w Maladze (MOVIMA)

Malaga poszukiwała innowacyjnych rozwiązań w zakresie poprawy mobilności, zarządzania popytem i przepustowością oraz kontroli dostępu. Wszystkie informacje i systemy mobilności powinny być zintegrowane w ramach jednej platformy. Kapsch TrafficCom wprowadził platformę oprogramowania EcoTrafiX™, integrującą wszystkie systemy mobilności w Centrum Kontroli Mobilności w Maladze - MOVIMA. System ten oferuje dane o ruchu w czasie rzeczywistym i dynamiczny system sygnalizacji, a także optymalizator ruchu, dostarczając kierowcom informacje o alternatywnych trasach w celu zmniejszenia zatorów w godzinach szczytu lub w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń.

KTC7444 Melbourne Flinders-Street-Station
Melbourne, Australia
Valladolid, Hiszpania: utrzymanie i obsługa ruchu drogowego

Inteligentne rozwiązanie zarządzania mobilnością Kapsch TrafficCom umożliwia płynną integrację danych z różnych agencji transportowych, zapewniając obywatelom scentralizowany punkt informacji o rozkładach jazdy i zdarzeniach w różnych środkach transportu. Projekt ten ma na celu usprawnienie kontroli ruchu poprzez integrację systemów zarządzania parkingami i transportu publicznego, upraszczając komunikację dla obywateli za pośrednictwem jednego agenta uzyskującego wszystkie wiarygodne informacje o ruchu i transporcie w mieście, na miejskiej stronie internetowej. Platforma oprogramowania EcoTrafiX™ analizuje dane z transportu publicznego, aby oferować wydajne trasy i organizację ruchu w czasie rzeczywistym. Optymalizacja ta zmniejsza zatory w centrum miasta i zapewnia mieszkańcom optymalne warunki mobilności. System zarządzania ruchem oferuje również zaawansowaną kontrolę wydajności i strategie, działając jako "system systemów" dla Departamentu Mobilności Rady Miasta Valladolid, przynosząc korzyści wszystkim zainteresowanym stronom dzięki zarządzaniu zdarzeniami, zarządzaniu aktywami, analizie danych i możliwościom generowania raportów.

KTC7350 Kapsch Intelligent Corridor AIMES
KTC1773 Dallas Frreeway at Night
Dallas, Texas, USA
Vitoria, Hiszpania: System monitorowania priorytetu sygnalizacji świetlnej

Kapsch TrafficCom wzmacnia zaangażowanie Vitorii-Gasteiz w zrównoważoną mobilność dzięki najnowocześniejszej technologii w systemie sygnalizacji świetlnej. System nadaje priorytet kierowcom Bus Rapid Transit, łącząc się z platformą zarządzania mobilnością oprogramowania EcoTrafiX™ . Ponadto system monitorowania priorytetów sygnalizacji świetlnej jest dostępny w obiektach Tuvisa (Transporte Urbano de Vitoria, SA) odpowiedzialnych za eksploatację pojazdów. Oprogramowanie EcoTrafiX™ integruje dane ze stacji, takie jak natężenie ruchu, prędkości i inne specyficzne pomiary w celu analizy przyczyn zatorów i oferowania skutecznych rozwiązań. Konsoliduje również informacje w czasie rzeczywistym z pojazdów wyposażonych w czujniki, usług komunalnych, parkingów, parkingów ulicznych, transportu publicznego i skarg mieszkańców, aby zapewnić kompleksowy wgląd w ruch drogowy.

Dallas US-75 Corridor (EN)
KTC7130 Sk‭yline of Columbus OH USA
Columbus, Ohio, USA
Melbourne, Australia: Rozwiązania AIMES w zakresie połączonych korytarzy i inteligentnych skrzyżowań

Kapsch TrafficCom wdrożył kompleksowe rozwiązanie AIMES Connected Corridor, w tym usługi utrzymania i wsparcia. Rozwiązanie obejmuje szereg kluczowych technologii Kapsch TrafficCom, w tym jednostki przydrożne C-ITS i Connected Mobility Control Center, a także platformę oprogramowania do zarządzania ruchem EcoTrafiX™. System Kapsch Deep Learning Versatile Platform zapewnia podgląd ruchu w czasie rzeczywistym, w tym liczbę pojazdów na drogach przejeżdżających przez skrzyżowanie, typy pojazdów, prędkość każdego pojazdu i wiele innych.

argentina
Buenos Aires, Argentina
Columbus, Stany Zjednoczone: Smart Columbus Connected Corridor

Kapsch TrafficCom wraz z partnerami kierował wdrożeniem i integracją technologii Connected Vehicles i dostarczył łącznie 100 przydrożnych urządzeń V2X na skrzyżowaniach wzdłuż kluczowych dróg w mieście, a także platformę oprogramowania Connected Mobility Control Center (CMCC), która jest interoperacyjna z urządzeniami innych dostawców i została wdrożona w celu konfigurowania, monitorowania i gromadzenia danych na żywo ze środowiska Connected Vehicles. Dane te są zintegrowane z siecią Smart Columbus, a ich ostatecznym celem jest poprawa mobilności lokalnych mieszkańców, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i wydajności sieci transportowej.

Integrated Mobility Management System Buenos Aires, Argentina
KTC7048 Quito Ecuador
Quito, Ecuador
Dallas, Stany Zjednoczone: Zintegrowane zarządzanie korytarzami (ICM)

Konsorcjum władz lokalnych dążyło do zmniejszenia zatorów i poprawy czasu podróży w krytycznym korytarzu. Wprowadzono innowacyjne podejście o nazwie Integrated Corridor Management (ICM), finansowane częściowo przez Federal Highways Administration. Ten nowy, oparty na mapach, wielomodelowy system zarządzania mobilnością i incydentami obejmował udostępnianie informacji o ruchu prywatnym i transporcie publicznym oraz wdrożenie platformy oprogramowania EcoTrafiX™ firmy Kapsch TrafficCom. Analizując dane z systemów pogodowych, przydrożnych systemów wykrywania, samochodów patrolowych, ruchu drogowego i tranzytowego oraz zdarzeń, rozwiązanie umożliwiło skoordynowane reagowanie na zatory i incydenty w czasie rzeczywistym.

System zapewnia również użytkownikom dróg informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, w tym czasy podróży dla różnych środków transportu, aby zachęcić do zmiany środka transportu i zrównoważyć popyt. Dzięki aktualizacjom ruchu w czasie rzeczywistym i alternatywnym opcjom multimodalnym, Dallas z powodzeniem zmniejszyło zatory na 28-milowej trasie testowej US75.

Panama City
Panama City, Panama
Buenos Aires, Argentyna: Zintegrowany system zarządzania mobilnością (SGIM Sistema de Gestión Integral de la Movilidad)

Kapsch TrafficCom wspiera ogólnomiejski projekt integracji wielu systemów i urządzeń zarządzania ruchem w jednym, skoordynowanym środowisku. Będzie to wspierać scentralizowaną agregację i analizę danych o ruchu drogowym, dając władzom miejskim wgląd w ruch drogowy w całym mieście w czasie rzeczywistym, co pozwoli na szybsze i skuteczniejsze reagowanie, które pomoże zmniejszyć zatory i zoptymalizować przepływ ruchu. Ostatecznym celem jest wdrożenie rozwiązań zarządzania popytem, które wpłyną na zachowanie kierowców i z czasem zmniejszą zależność od prywatnych pojazdów w mieście.

KTC7027 Reference Factsheet Panama-City
Quito, Ekwador: Projekt mobilności pod klucz

Quito jest najbardziej zatłoczonym miastem w Ekwadorze. Kapsch TrafficCom odnowił cały system zarządzania ruchem (sterowniki, centrum zarządzania ruchem i inne urządzenia) i wdrożył różne możliwości egzekwowania przepisów w całym mieście w celu poprawy bezpieczeństwa. Jednym z celów projektu było umożliwienie lepszego transportu publicznego poprzez scentralizowane rozpowszechnianie informacji, wraz z informacjami dla podróżnych na stronie internetowej.

Panama City, Panama: Zoptymalizowane zarządzanie i obsługa mobilności

Zarząd Transportu Miejskiego i Lądowego dążył do znacznej poprawy czasu podróży na głównych drogach Panama City i nadania bardziej nowoczesnego i technologicznego charakteru mobilności miejskiej, aby zaspokoić potrzeby miasta.  Kapsch TrafficCom dostarczył i wdrożył inteligentny system zarządzania ruchem i nowoczesne sterowniki oparty na platformie oprogramowania EcoTrafiX™ w celu zintegrowania adaptacyjnego sterowania ruchem w czasie rzeczywistym dla systemu sygnalizacji świetlnej.

 • ULEZ i opłata za zatłoczenie

  Aby pomóc oczyścić londyńskie powietrze, Londyn wprowadził strefę ultra niskiej emisji (ULEZ) i opłatę za zatłoczenie.  Kapsch TrafficCom zasila ULEZ systemem automatycznego rozpoznawania, a także pakietem Manual Validation używanym przez operatorów manualnego potwierdzania przypadków wykroczeń. Usługa przetwarzania obrazu ma na celu identyfikację pojazdów poruszających się po większym obszarze metropolitalnym Londynu w celu egzekwowania określonych zasad opłaty za zatłoczenie i strefy niskiej emisji, które obecnie obowiązują dla całego ruchu kołowego w mieście.

 • Zarządzanie ruchem 2.0

  Kapsch TrafficCom zbiera i analizuje dane z przydrożnych czujników, aby zapewnić władzom miasta podgląd warunków drogowych w czasie rzeczywistym. Miejska sygnalizacja świetlna jest również zintegrowana z systemem zarządzania, który dostosowuje programy sygnalizacji w godzinach szczytu, aby zoptymalizować przepływ ruchu i zmniejszyć zatory oraz związane z nimi emisje. Dostarczamy również rozwiązanie "zielonej fali", które pozwola kierowcom trzymać się zalecanej prędkości, aby dotrzeć do kolejnych świateł, gdy wyświetlany jest sygnał zielony - przyspieszając ich podróże i zmniejszając negatywny wpływ ich podróży na środowisko.

 • Opłaty za wjazd do miasta

  Kapsch TrafficCom dostarcza nowy wielopasowy system Free-Flow, który umożliwia automatyczną identyfikację pojazdów na stacjach poboru opłat w każdych warunkach drogowych i klimatycznych. Przechwycone informacje są przesyłane do biura Szwedzkiej Agencji Transportu (Transportstyrelsen) w celu przetworzenia i wystawienia właścicielom pojazdów wezwań podatkowych. System obejmuje złożony obszar miasta, przez który przejeżdża około 150 milionów pojazdów rocznie. Pod względem liczby stacji poboru opłat i punktów poboru opłat, szwedzki projekt plasuje się wśród największych projektów pobierania opłat za wjazd do miasta na świecie.

 • Bilbao, Hiszpania

  Zarządzanie ruchem w oparciu o dane

  W Kapsch TrafficCom wykorzystujemy dane z czujników Wi-Fi do analizy mobilności multimodalnej w całym mieście oraz do monitorowania czasowych i przestrzennych zmian w ruchu i mobilności. W ten sposób zapewniamy całościowy obraz tego, jak ludzie poruszają się po mieście, wspierając oparte na danych decyzje dotyczące zarządzania ruchem i popytem. Pomaga to władzom lokalnym w opracowywaniu świadomych środków dla polityki transportowej, operacji drogowych i planowania mobilności oraz ustalania priorytetów, aby mobilność w mieście była bardziej wydajna i zrównoważona.

  Madryt, Hiszpania: Zintegrowane zarządzanie mobilnością

  Stolica Hiszpanii korzysta z inteligentnego systemu mobilności Kapsch TrafficCom w celu zmniejszenia korków i emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Adaptacyjne zarządzanie sygnalizacją świetlną odgrywa kluczową rolę, powodując około 20% spadek korków i 10% redukcję emisji. Zanonimizowane dane pojazdów zintegrowane z siecią zarządzania ruchem pozwalają na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie ruchem. Kapsch TrafficCom dodał ponad 200 stałych jednostek pomiaru ruchu, aby przechwytywać kompleksowe dane dotyczące mobilności pieszych, rowerzystów, motocyklistów i kierowców samochodów. Dane te, w połączeniu z danymi od dostawców transportu publicznego i policji, są analizowane za pomocą platformy oprogramowania EcoTrafiX™ firmy Kapsch TrafficCom. System umożliwia szybkie reagowanie na wypadki i zatory drogowe, jednocześnie stale optymalizując mobilność miejską we wszystkich rodzajach transportu.

  KTC7311 Reference Factsheet TM-ViennaKTC7311 Reference Factsheet TM-Vienna
 • Malaga, Hiszpania: Centrum Kontroli Mobilności w Maladze (MOVIMA)

  Malaga poszukiwała innowacyjnych rozwiązań w zakresie poprawy mobilności, zarządzania popytem i przepustowością oraz kontroli dostępu. Wszystkie informacje i systemy mobilności powinny być zintegrowane w ramach jednej platformy. Kapsch TrafficCom wprowadził platformę oprogramowania EcoTrafiX™, integrującą wszystkie systemy mobilności w Centrum Kontroli Mobilności w Maladze - MOVIMA. System ten oferuje dane o ruchu w czasie rzeczywistym i dynamiczny system sygnalizacji, a także optymalizator ruchu, dostarczając kierowcom informacje o alternatywnych trasach w celu zmniejszenia zatorów w godzinach szczytu lub w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń.

 • Valladolid, Hiszpania: utrzymanie i obsługa ruchu drogowego

  Inteligentne rozwiązanie zarządzania mobilnością Kapsch TrafficCom umożliwia płynną integrację danych z różnych agencji transportowych, zapewniając obywatelom scentralizowany punkt informacji o rozkładach jazdy i zdarzeniach w różnych środkach transportu. Projekt ten ma na celu usprawnienie kontroli ruchu poprzez integrację systemów zarządzania parkingami i transportu publicznego, upraszczając komunikację dla obywateli za pośrednictwem jednego agenta uzyskującego wszystkie wiarygodne informacje o ruchu i transporcie w mieście, na miejskiej stronie internetowej. Platforma oprogramowania EcoTrafiX™ analizuje dane z transportu publicznego, aby oferować wydajne trasy i organizację ruchu w czasie rzeczywistym. Optymalizacja ta zmniejsza zatory w centrum miasta i zapewnia mieszkańcom optymalne warunki mobilności. System zarządzania ruchem oferuje również zaawansowaną kontrolę wydajności i strategie, działając jako "system systemów" dla Departamentu Mobilności Rady Miasta Valladolid, przynosząc korzyści wszystkim zainteresowanym stronom dzięki zarządzaniu zdarzeniami, zarządzaniu aktywami, analizie danych i możliwościom generowania raportów.

  KTC7350 Kapsch Intelligent Corridor AIMESKTC7350 Kapsch Intelligent Corridor AIMES
 • Vitoria, Hiszpania: System monitorowania priorytetu sygnalizacji świetlnej

  Kapsch TrafficCom wzmacnia zaangażowanie Vitorii-Gasteiz w zrównoważoną mobilność dzięki najnowocześniejszej technologii w systemie sygnalizacji świetlnej. System nadaje priorytet kierowcom Bus Rapid Transit, łącząc się z platformą zarządzania mobilnością oprogramowania EcoTrafiX™ . Ponadto system monitorowania priorytetów sygnalizacji świetlnej jest dostępny w obiektach Tuvisa (Transporte Urbano de Vitoria, SA) odpowiedzialnych za eksploatację pojazdów. Oprogramowanie EcoTrafiX™ integruje dane ze stacji, takie jak natężenie ruchu, prędkości i inne specyficzne pomiary w celu analizy przyczyn zatorów i oferowania skutecznych rozwiązań. Konsoliduje również informacje w czasie rzeczywistym z pojazdów wyposażonych w czujniki, usług komunalnych, parkingów, parkingów ulicznych, transportu publicznego i skarg mieszkańców, aby zapewnić kompleksowy wgląd w ruch drogowy.

  Dallas US-75 Corridor (EN)Dallas US-75 Corridor (EN)
 • Melbourne, Australia: Rozwiązania AIMES w zakresie połączonych korytarzy i inteligentnych skrzyżowań

  Kapsch TrafficCom wdrożył kompleksowe rozwiązanie AIMES Connected Corridor, w tym usługi utrzymania i wsparcia. Rozwiązanie obejmuje szereg kluczowych technologii Kapsch TrafficCom, w tym jednostki przydrożne C-ITS i Connected Mobility Control Center, a także platformę oprogramowania do zarządzania ruchem EcoTrafiX™. System Kapsch Deep Learning Versatile Platform zapewnia podgląd ruchu w czasie rzeczywistym, w tym liczbę pojazdów na drogach przejeżdżających przez skrzyżowanie, typy pojazdów, prędkość każdego pojazdu i wiele innych.

 • Columbus, Stany Zjednoczone: Smart Columbus Connected Corridor

  Kapsch TrafficCom wraz z partnerami kierował wdrożeniem i integracją technologii Connected Vehicles i dostarczył łącznie 100 przydrożnych urządzeń V2X na skrzyżowaniach wzdłuż kluczowych dróg w mieście, a także platformę oprogramowania Connected Mobility Control Center (CMCC), która jest interoperacyjna z urządzeniami innych dostawców i została wdrożona w celu konfigurowania, monitorowania i gromadzenia danych na żywo ze środowiska Connected Vehicles. Dane te są zintegrowane z siecią Smart Columbus, a ich ostatecznym celem jest poprawa mobilności lokalnych mieszkańców, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa i wydajności sieci transportowej.

  Integrated Mobility Management System Buenos Aires, ArgentinaIntegrated Mobility Management System Buenos Aires, Argentina
 • Dallas, Stany Zjednoczone: Zintegrowane zarządzanie korytarzami (ICM)

  Konsorcjum władz lokalnych dążyło do zmniejszenia zatorów i poprawy czasu podróży w krytycznym korytarzu. Wprowadzono innowacyjne podejście o nazwie Integrated Corridor Management (ICM), finansowane częściowo przez Federal Highways Administration. Ten nowy, oparty na mapach, wielomodelowy system zarządzania mobilnością i incydentami obejmował udostępnianie informacji o ruchu prywatnym i transporcie publicznym oraz wdrożenie platformy oprogramowania EcoTrafiX™ firmy Kapsch TrafficCom. Analizując dane z systemów pogodowych, przydrożnych systemów wykrywania, samochodów patrolowych, ruchu drogowego i tranzytowego oraz zdarzeń, rozwiązanie umożliwiło skoordynowane reagowanie na zatory i incydenty w czasie rzeczywistym.

  System zapewnia również użytkownikom dróg informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, w tym czasy podróży dla różnych środków transportu, aby zachęcić do zmiany środka transportu i zrównoważyć popyt. Dzięki aktualizacjom ruchu w czasie rzeczywistym i alternatywnym opcjom multimodalnym, Dallas z powodzeniem zmniejszyło zatory na 28-milowej trasie testowej US75.

 • Buenos Aires, Argentyna: Zintegrowany system zarządzania mobilnością (SGIM Sistema de Gestión Integral de la Movilidad)

  Kapsch TrafficCom wspiera ogólnomiejski projekt integracji wielu systemów i urządzeń zarządzania ruchem w jednym, skoordynowanym środowisku. Będzie to wspierać scentralizowaną agregację i analizę danych o ruchu drogowym, dając władzom miejskim wgląd w ruch drogowy w całym mieście w czasie rzeczywistym, co pozwoli na szybsze i skuteczniejsze reagowanie, które pomoże zmniejszyć zatory i zoptymalizować przepływ ruchu. Ostatecznym celem jest wdrożenie rozwiązań zarządzania popytem, które wpłyną na zachowanie kierowców i z czasem zmniejszą zależność od prywatnych pojazdów w mieście.

  KTC7027 Reference Factsheet Panama-CityKTC7027 Reference Factsheet Panama-City
 • Quito, Ekwador: Projekt mobilności pod klucz

  Quito jest najbardziej zatłoczonym miastem w Ekwadorze. Kapsch TrafficCom odnowił cały system zarządzania ruchem (sterowniki, centrum zarządzania ruchem i inne urządzenia) i wdrożył różne możliwości egzekwowania przepisów w całym mieście w celu poprawy bezpieczeństwa. Jednym z celów projektu było umożliwienie lepszego transportu publicznego poprzez scentralizowane rozpowszechnianie informacji, wraz z informacjami dla podróżnych na stronie internetowej.

 • Panama City, Panama: Zoptymalizowane zarządzanie i obsługa mobilności

  Zarząd Transportu Miejskiego i Lądowego dążył do znacznej poprawy czasu podróży na głównych drogach Panama City i nadania bardziej nowoczesnego i technologicznego charakteru mobilności miejskiej, aby zaspokoić potrzeby miasta.  Kapsch TrafficCom dostarczył i wdrożył inteligentny system zarządzania ruchem i nowoczesne sterowniki oparty na platformie oprogramowania EcoTrafiX™ w celu zintegrowania adaptacyjnego sterowania ruchem w czasie rzeczywistym dla systemu sygnalizacji świetlnej.

Kontakt z naszym ekspertem

Maciej Zezyk
Maciej Zezyk

Area Sales Manager Poland
Kapsch TrafficCom

pobierz
folder
Contact us