Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading
Kapsch Group
About 125 years' experience with the future.
Provided by Kapsch.

Upptäck vårt företag. Upptäck Kapsch Group.

Kapsch hör till Österrikes mest framgångsrikaste teknologiföretag med global närvaro. TIll Kapsch-koncernen hör de fyra nyckelbolagen Kapsch TrafficCom, Kapsch BusinessCom, Kapsch CarrierCom och Kapsch PublicTransportCom. Med våra produkter och tjänster i form av smarta mobilitetslösningar är vi aktivt med och utformar tekniken för dagens och morgondagens kollektivtrafik och privatbilism samt digitaliseringen inom många användningsområden. Som ett familjeföretag, grundat i Wien 1892, kan Kapsch blicka tillbaka på 126 års erfarenhet vad gäller framtiden. År för år investerar Kapsch-koncernen omkring tio procent av sin totala omsättning i forskning och utveckling. Detta för att garantera konsekvent genomförd innovation och implementering av ny teknik till nytta för vår kunder i hela världen. Företagen i Kapsch-koncernen har knappt 7 000 anställda på sina lokalkontor och representantkontor runt om i världen.

Kapsch. challenging limits.

Kapsch TrafficCom
ITS Solutions
Din chans!
Lediga Jobb
Ta en titt på våra lediga jobb. Vi erbjuder intressanta och mångfasetterade arbetstillfällen så väl som goda framtidsutsikter.
Read more