Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading

Mission och vision

Vi möjliggör exceptionella användarupplevelser med intelligenta mobilitetslösningar.

Vi gör mobilitetslösningar intelligenta så att användarna ankommer till sin destination utan stress. Punktligt. Säkert. Effektivt.

 • Ansvar.
  För oss innebär ansvar att agera i företagets och dess medarbetares intresse, samt att ta konsekvenser och vara initiativtagande.
 • Transparens.
  För oss betyder transparens öppenhet i informationshanteringen samt spårbarhet för våra beslut och ageranden i den dagliga kommunikationen.
 • Respekt.
  För oss utgör respekt grunden för vår verksamhet, ömsesidig bekräftelse av uppnådda resultat samt omdömen utifrån.
 • Resultat.
  För oss utgör resultat utfallet av vår hängivenhet samt framgången för den enskilde medarbetaren som bidrar till att vi kan uppnå gemensamma mål.
 • Frihet.
  För oss betyder frihet att använda och utarbeta en definierad ram för våra handlingar och utveckla denna ram genom personligt engagemang.
 • Familj.
  För oss betyder familj att alla drar åt samma håll, stärker banden mellan oss och stöttar varandra.
 • Dynamism.
  För oss innebär dynamism vår beslutsamhet att ständigt förändra och beredvillighet att uppnå nya uppsatta mål.
 • Disciplin.
  För oss betyder disciplin att regler som styr vårt liv och arbete hörsammas samt att vi samarbetar och lever upp till våra värderingar.