Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading

Samhällsansvar (CSR)

Kapsch TrafficCom är medvetna om vikten av långsiktiga och ansvarsfulla affärsaktiviteter och strävar efter hållbarhet på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt plan. I regelbundet publicerade hållbarhetsrapporter presenteras framstegen på koncernnivå och de målsättningar som fastställs löpande.

Kapsch Group axlar sitt sociopolitiska ansvar genom att stödja en rad kulturinstitutioner och -projekt, bland annat inom samtidskonst, och anordnar även egna projekt på området i regi av Kapsch AG. Riktade utbildningsaktiviteter och omfattande sociala insatser är ytterligare ett led i detta arbete som företaget betraktar som en skyldighet såväl inom som utanför koncernen.

Kapsch TrafficCom, Sverige

Kapsch TrafficCom AB är engagerad i utvecklingen av Jönköpings kommun där vi har vår bas.

Exempel på sociala aktiviteter lokalt inom Jönköpings kommun:

  • Medlemmar av Tandemgruppen som är ett nätverk bestående av 10 st arbetsgivare inklusive Jönköpings kommun och Arbetsförmedlingen. Syftet med detta nätverk är att stödja hela familjer i samband med flytt till Jönköping vid nyanställning. Tandemgruppen hjälper familjen att hitta jobb, skolor, boende mm för att underlätta för familjen
  • Medlemmar av Welcome 2work, ett nätverk som har till uppgift att rekrytera kvalificerad personal till företag i regionen
  • Kapsch ses regelbundet som talare vid skolor, universitet mm
  • Vi erbjuder regelbundet studenter praktikplats
  • Vi erbjuder mentorskap till studenter
  • Vi har ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen
  • Vi är medlemmar i "Teknikföretagen", som är en organisation för svenska ingenjörsbranschen
  • Kapsch har en styrelsemedlem i Jönköping Airport (Axamo)
  • Vi skänker varje år en större summa pengar till välgörenhet i samband med jul