Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading

Sectorul public

Calitatea serviciilor publice dintr-o țară este un element cheie care contribuie atât la productivitatea economiei de țară, cât şi la nivelul standardului de viaţă al populației existente pe teritoriul său. Astăzi, cetăţenii își doresc servicii variate ce pot fi disponibile într-un timp cât mai scurt, moderne (eficiente şi în continuă dezvoltare) și personalizate. În domeniul serviciilor private, preferinţele diverse ale consumatorilor au fost acoperite prin asocierea de tarife diferențiate pe tipuri de servicii şi prin concurenţa existentă între producători privind prețul și calitatea serviciilor. În domeniul serviciilor publice este greu de reprodus această flexibilitate şi posibilitatea de a alege, însă există numeroase moduri în care furnizorii aflați în competiție pot deveni parteneri în vederea susținerii pieței serviciilor publice într-o maniera flexibilă și orientată către cetățeni.

Serviciile IT au evoluat considerabil, prin dezvoltarea de noi tehnologii şi realizarea convergenţei între IT şi comunicaţii. Această tendință include atât construirea de sisteme IT, cât și servicii de administrare de baze de date, servere, aplicații și sisteme de comunicație. Serviciile profesionale acoperă o gamă largă de activităţi de consultanţă sau expertiză în domeniul resurselor umane, consultanță financiară, juridică şi management general.

Kapsch România poate reprezenta o alternativă ca furnizor de servicii IT sau ca partener și furnizor de servicii de consultanță. Flexibilitatea unui parteneriat este propice pentru inovare, deoarece permite adaptarea la schimbările tehnologice sau la cererile consumatorilor, ceea ce duce la o abordare mult mai eficientă. Beneficiind de flexibilitatea de adaptare la condiții aflate în permanentă schimbare, la tehnologii noi şi riscuri potențiale, colaborarea în formula partenerială poate aduce beneficii semnificative pe termen lung.