Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading

Asigură succesul proiectelor prin consultanță IT profesionistă

Succesul proiectelor IT complexe depinde de mai mulți factori. Pe lângă parametrii tehnici și managementul de proiect, devine de asemenea din ce în ce mai important să acorzi atenția cuvenită procesului de schimbare și să motivezi personalul implicat.

Pentru a asigura succesul proiectului, Kapsch BusinessCom oferă consultanță independent de producători pe teme strategice și organizatorice, luând în considerare aspecte economice, tehnice și sistemice.

Parametrii critici sunt definiți de la început cu ajutorul metodelor dezvoltate în timpul procesului de consultanță, fiind apoi monitorizați pe parcursul desfășurării întregului proiect. Astfel „show-stopper“-ele pot fi identificate la timp și evitate. Un alt modul este analiza cost-beneficiu, care devine adesea un factor decisiv pentru startul unui proiect.

Temele-cheie includ:

  • Managementul serviciilor IT
  • Managementul conformității
  • Service Continuity – plan de recuperare în caz de avarie (DR Plan)
  • Programe de sensibilizare a utilizatorilor
  • Aprovizionare/ Sourcing
  • Centralizare
  • Determinarea indicatorilor-cheie de performanță (KPI), niveluri de maturitate a proceselor și relația cu starea actuală a tehnologiei