its-1
We make your traffic flow.


ITS Solutions

Kapsch Telematic Services

Kapsch Telematic Services, a subsidiary of Kapsch TrafficCom, focuses on operation of electronic toll collection systems.
Kapsch Telematic Services

Carrier Solutions

Kapsch CarrierCom

Integrator globalnych systemów oraz dostawca kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych dla operatorów publicznych, zarządców sieci kolejowych, a także firm transportowych.
Kapsch CarrierCom

Enterprise Solutions

Kapsch BusinessCom

Kapsch Sp. z o.o. należy do wiodących integratorów teleinformatycznych. Dostarcza wielu rozwiązań i usług we wszystkich obszarach komunikacji i biznesu IT.
Kapsch BusinessCom

Always one step ahead

Kapsch Group

Inteligentne rozwiązania w obszarze mobilności i komunikacji - dziś i jutro.
Kapsch Group

International

Kapsch worldwide

With roughly 100 branch offices, we work on six continents where our customers need us.

Kapsch worldwide