Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading

За нас

Капсцх Дооел – Македонија - е компанија која е дел од Капсцх Групација (Kapsch Carrier Com) и во Македонија делува од 2007 кога воедно ја превзема фирмата Телеинформатички системи - Доо Скопје, со цел да се приближи што повеќе кон своите локални корисници.

Во своите активности Капсцх-Дооел-Скопје,се ориентира кон иновација и подобрувње на постоечките системи, со цел на максимално искористување на постоечката комуникациска инфраструктура, која веќе се наоѓа кај корисниците, што всушност значи заштеда на пари и ресурси.

Активностите кој веќе се случуваат се:

  • Воведување на Микробранова опрема за телекомуникации и подобрување на интерната комуникациска мрежа.
  • Воведување на "GGSN" кој ја подобрува и утврдува ефикасноста на телекомуникациискиот сообраќај кај еден од мобилните оператори.
  • Воведување и одржување кориснички сервиси IFun, RBT преку "WEB", "WAP" i "SMS" како и "MGW" платформата кај еден од мобилните оператори.

Воедно Kapsch-Македонија, осовременувајќи ги инфраструктурите на своите корисници, телекомникациските системи, внесува и безбедоносни системи во склад со законите на ЕУ и Македонија за заштита при работењето и животната средина.