Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading
Kapsch Group
Over 125 years of experience with the future.
Provided by Kapsch.

Objevte svět skupiny Kapsch

Kapsch Group: Společnost v rodinném vlastnictví, která byla založena v roce 1892 a dnes sídlí ve Vídni, je celosvětově působící technologická skupina s přibližně 7 200 zaměstnanci. Skupina Kapsch zahrnuje čtyři hlavní subjekty: Kapsch BusinessCom, Kapsch CarrierCom, Kapsch PublicTransportCom a Kapsch TrafficCom a je zaměřena na požadavky lidí v oblasti komunikace a mobility. Díky inovativním výrobkům a řešením přispívá Kapsch výrazně k digitální transformaci a udržitelné budoucnosti ve veřejné i soukromé dopravě.
Kapsch usiluje o globální přední pozici v oblasti kvality a inovací, a proto každoročně investuje asi deset procent svých celkových příjmů do výzkumu a vývoje. Centra pro výzkum a vývoj ve strategických obchodních segmentech skupiny Kapsch trvale pracují na zavádění nových technologií. Další know-how je získáváno dlouholetou spoluprací s vědeckými institucemi a také i strategickými akvizicemi.

Kapsch. challenging limits.

Kapsch Telematic Services
ITS
Solutions

Provider of Intelligent Transportation Systems (ITS).

Read more
Locations
Kapsch Worldwide

With roughly 100 branch offices, we work on six continents where our customers need us.

Read more