Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading

Mise a vize

Naše inteligentní řešení mobility umožňují uživatelům získávat výjimečné zkušenosti při jejich používání.

Naše řešení mobility jsou inteligentní, aby uživatelé mohli bez problémů a pohodlně dorazit do cíle. Včas. Bezpečně. Efektivně.

 • Zodpovědnost. 
  Zodpovědnost chápeme jako konání v zájmu společnosti a jejích zaměstnanců, nesení důsledků a přebírání iniciativy.
 • Transparentnost.
  Transparentnost chápeme jako otevřenost při nakládání s informacemi, ovšem i sledovatelnost našich rozhodnutí a činností v každodenní komunikaci.
 • Respekt.
  Respekt chápeme jako základ naší spolupráce, vzájemné uznávání našich úspěchů a poskytování prostoru pro názory jiných.
 • Výkon. 
  Výkon chápeme jako výsledek odhodlanosti a úspěchu každého jednotlivého zaměstnance, který přispívá k dosahování našich společných cílů.
 • Svoboda. 
  Svobodu chápeme jako provádění a navrhování definovaného rozsahu činností a jejich rozvíjení díky osobní angažovanosti.
 • Rodina. 
  Rodinu chápeme jako situaci, kdy všichni táhneme za jeden provaz, posilujeme vzájemné vazby a vzájemně se podporujeme.
 • Dynamika. 
  Dynamiku chápeme jako odhodlání průběžně provádět změny a ochotu dosahovat nově stanovených cílů.
 • Disciplína. 
  Disciplínu chápeme jako dodržování pravidel, jimiž se řídí naše životy a společná práce, ale také oddanost našim hodnotám.