Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading

Kapsch CarrierCom s.r.o.

Společnost Kapsch CarrierCom s.r.o. je generálním dodavatelem vlastní technologie GSM-R v České republice. Zajišťuje kompletní výstavbu infrastruktury této sítě na klíč, uvedení do provozu a předání zákazníkovi včetně zajištění podpory provozu (SLA).

Jako jediná v České republice dokázala společnost Kapsch naplánovat, nainstalovat a uvést do provozu systém, který sdružuje jak drážní rádiové standardy (UIC, GSM-R), tak i rádiové systémy bezpečnostních a záchranných složek (Tetra, Tetrapol,atd).

Již v roce 2005 jsme dokončili a uvedli do provozu první digitální GSM-R síť v České republice v délce 201 traťových kilometrů. V roce 2009 následovalo další pokrytí rádiovým signálem GSM-R v délce 330 traťových kilometrů. A v roce 2010 jsme pokryli 209 traťových kilometrů. V současné době lze systém GSM-R v České republice využívat na prvních dvou mezinárodních koridorech vedoucí z Německa na Slovensko a z Polska do Rakouska.

Díky svým praktickým zkušenostem s plánováním rádiového pokrytí GSM-R, frekvenčním plánování a optimalizací, zajišťuje Kapsch CarrierCom s.r.o. tyto služby nejen v České republice, ale i v jiných státech, například na Slovensku.