Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading
Kapsch Group
Over 125 years of experience with the future.
Provided by Kapsch.

Открийте света на Kapsch Group

Kapsch Group: Основаната през 1892 г. семейна компания със седалище във Виена днес е развиващ дейност по целия свят технологичен концерн с повече от 7200 служители. Групата Kapsch обединява четирите ключови компании Kapsch BusinessCom, Kapsch CarrierCom, Kapsch PublicTransportCom и Kapsch TrafficCom, като фокусът на дейността ѝ е насочен към потребностите на хората от комуникации и мобилност. С иновативните си продукти и решения Kapsch има значителен принос към цифровизацията и устойчивото изграждане на бъдещето на обществения и частния транспорт.
Компанията Kapsch си е поставила за цел постигането на глобално лидерство в областта на качеството и иновациите и ежегодно инвестира около десет процента от общия си оборот в научноизследователска и развойна дейност. Центровете за научноизследователска и развойна дейност в стратегическите области от дейността на компанията работят последователно за създаването на нови технологии, с които клиентите на компанията и потребителите на нейните продукти да отговорят на изискванията на пазара. Дългосрочното сътрудничество с научните институти и стратегическите придобивания осигуряват на компанията допълнително ноу-хау.

Kapsch. challenging limits.

Kapsch TrafficCom
ITS Solutions
Locations
Kapsch Worldwide

With roughly 100 branch offices, we work on six continents where our customers need us.

Read more