Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading

Мисия и визия

Ние предлагаме изключителен потребителски опит с интелигентни мобилни решения

Ние правим мобилните решения умни, за да могат потребителите да пристигнат до целта удобно. Навреме. Безопасно. Ефективно.

 • Отговорност.
  Ние разбираме отговорността като действия в интерес на компанията и нейните служители, понасяне на последствията и поемане на инициативата.
 • Прозрачност.
  Ние разбираме прозрачността като отвореност в работата с информация, както и проследяемост на нашите решения и действия в ежедневната комуникация.
 • Уважение.
  Ние разбираме уважението като основа на нашето сътрудничество, взаимно признаване на нашите постижения и на мнението на другите.
 • Продуктивност.
  Ние разбираме продуктивността като резултат от отдадеността и успеха на всеки отделен служител, който допринася за постигане на общите ни цели.
 • Свобода.
  Ние разбираме свободата, като използване и планиране на определен мащаб от действия и развиване на това чрез лична ангажираност.
 • Семейство.
  Ние разбираме семейството като съвместни усилия, заздравяване на връзките и взаимна подкрепа.
 • Динамика.
  Ние разбираме динамиката като решителността ни за непрекъсната промяна и воля за постигане на нови цели.
 • Дисциплина.
  Ние разбираме дисциплината като придържане към правилата, управляващи нашия съвместен живот и работа, и ангажимент към ценностите ни.