Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading

Качество

Удовлетвореността на клиентите е от изключително значение за Kapsch TrafficCom. Нашите решения и продукти са насочени към оптимизиране на работата и повишаване на рентабилността на бизнеса на нашите клиенти.

Стремим се да спечелим и запазим доверието на нашите клиенти като им предоставяме възможно най-добрата помощ, иновативни технологии, съобразени с нуждите на всеки клиент и бърза реакция при отговор. Нашата цел е да установим дълготрайни партньорства с удовлетворени клиенти.

Качествените процеси на Kapsch TrafficCom са базирани на ISO 9001 и в същото време съответстват на изискванията на модела за разработване на системи „V-Model”. Освен това, следваме интегрирана система на управление за Здраве и Безопасност,Сигурност, Околна среда и Качество, според структурата и сертификатите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, както и ISO 27001 и ISO 20000.

Certificates