Landscape orientation is not supported!
Please turn your device to portrait mode.

We use cookies on our website to ensure that we give you the best experience and to improve our website constantly, for statistical analyses and to adapt the content to your needs. To learn more about how we use cookies and how you can change your settings please click here! If you continue your session on kapsch.net, you consent to the use of cookies.
Loading

Корпоративна Социална Отговорност

Kapsch TrafficCom разбира предизвикателството на дългосрочните и отговорни бизнес дейности и е посветена на устойчивото развитие на икономическо, екологично и социално равнище. Регулярно публикуваните доклади ще демонстрират напредъка на групово ниво и постигане на предварително заложените цели.

Осъзнавайки своята социално-политическа отговорност, цялата Група Kapsch – в лицето на Kapsch AG - допълнително подкрепя редица съвременни художествени и културни институции и проекти и дори иницира свои проекти в тази област. Подбрани образователни инициативи и обширни социални мерки допълват този подход, превръщайки ги в корпоративен ангажимент.

Mузика. Основно се включват спонсориране на дейности, свързани с Виенската Концертна Зала (Wiener Konzerthaus), една културна институция с отлична репутация, надхвърляща границите на Австрия. Групата Kapsch е основен спонсор на Виенската Концертна Зала от 1992 г. Фестивалът „Модерна Виена“ - един от най-известните фестивали в света на съвременната музика, има подкрепата на Kapsch още от стартирането му през 1989 г.

Визуални изкуства. Насърчаването на художници с по-малка известност е от особено значение за групата Kapsch. По-специално, млади австрийски и международни представители на изкуството са подпомагани от спонсорски кампании. Пример за това е календар, който Kapsch Group подкрепя от 1994 г. Календарът се представя ежегодно в края на есента на частна изложба.

EОбразователни институции. Като компания, движена в развитието си от технологии и иновации, интересът на Kapsch TrafficCom постоянно е насочен към установяване на контакти с най-добрите инженерни таланти на възможно най-ранен етап. От 2005 г., Kapsch Group подкрепя работата на Universitäre Gründerservice Wien GmbH с цел да поддържа и насочва младите предприемачи в прилагането на идеи, свързани с добре дефинирани бизнес концепции.

Социални дейности. Kapsch TrafficCom се гордее с подкрепата си на избрани социални проекти в страната и чужбина. Само един пример от многобройните проекти е ICEP, Институтът за сътрудничество и Развитие на Проекти, чиято дейност подпомага подобряване положението на хората в развиващите се страни. Чрез пряко насърчаване на миграцията и интеграцията, Kapsch TrafficCom допринася за социалната справедливост, положителното развитие на обществото, както и за дългосрочната безопасност и сигурност.