slide-1
Always one step ahead for Bulgaria.


ITS Solutions

Kapsch TrafficCom

Kapsch TrafficCom е специализирана в областта на технологиите, решенията и услугите за пазара на Интелигентни Транспортни системи (ИТС).
Kapsch TrafficCom

Carrier Solutions

Kapsch CarrierCom

Kapsch CarrierCom е един от водещите системни иноватори с високо технологично портфолио от решения за фиксирани, мобилни, транспортни и мрежови инфраструктури.
Kapsch CarrierCom

Always one step ahead

Kapsch Group

Създава интелигентна мобилност и комуникационни решения актуални както в настоящето така и в бъдещето.
Kapsch Group